top of page

Литиево дисиликатна керамика е надежден и красив материал IPS e.max за постигане на оптимални естетика,  перфектни контакти и оклузия, и впечатляваща здравина. Неговата уникална литиево дисиликатна  керамика осигурява якост на огъване 360-400 MPa, което го прави идеалното решение с висока якост за единични коронки във фронта или задни корони, фасети, инлей, онлей, винтово задържани корони върху импланти, тричленни  предни мостове или реставрации с минимално инвазивен препарационен дизайн.

Керамичните корони и мостове са най-високо естетичните неснемаеми протезни конструкции, които се изработват в естетичната стоматология. Те са безметални конструкции и са практически визуално неразличими от естествените зъби. Керамиката, която не е подплатена от метал пречупва светлината подобно на естествените зъби. Друго голямо предимство е, че изцяло керамичните корони не предизвикват алергии.

bottom of page